Folje errësuese

8.00

Reviews Summary by AI:

Folje errësuese për xhama të veturave.
Foljet vijnë në përqindje dhe madhësi të ndryshme.