Diesel Additive nga Flamingo

Reviews Summary by AI:

Diesel Additive nga Flamingo
Përdoret si shtesë në rezervuarin e makinës suaj, shërben për përmirësimin e gjendjes së motorrit, për uljen e shpenzimeve, si dhe për reduktimin e gazrave të dëmshme.
Availability: Nuk ka në stok Category: