Friz për ftohje

22.00

Reviews Summary by AI:

Friz për ftohje dhe ngrohje me kapacitet 7.5 Litra